Sự phát triển của cây dưới đèn LED quang hợp [LED Grow Light]

Video mô tả sử phát triển của một hạt giống trong khoảng thời gian 10 ngày dưới dự chiếu sáng của đèn LED quang hợp Grow Light

 

Facebook Comments

Từ khóa tìm kiếm :

  • thousand1m5

Add your comment