Danh mục sản phẩm

I. Phân loại theo phổ ánh sáng

>> Xem thêm ảnh hửơng của ánh sáng đối với cây trồng

  • LED phổ ánh sáng trắng (full spectrum)

 

  • LED phổ Đỏ Xanh lá tỷ lệ 5:1

 

  • LED phổ Đỏ – Xanh Lá tỷ lệ 5:2

 

II. Phân loại theo hình dạng kích thước

  • LED dây, nguồn DC12V (STRIP-DC12)

 

 

  • LED dây nguồn AC (STRIP-AC)

 

  • LED chụp, nguồn AC (LAMP-AC)

 

  • LED chụp, nguồn USB 5VDC (LAMP-USB)

 

 

 

Facebook Comments

Add your comment