Shop

 

Sản phẩm đèn led quang hợp dùng trồng rau, trồng cây. Bổ sung ánh sáng cho cây trồng trong quá trình quang hợp. Sản phẩm đuợc ứng dụng rộng rãi trong nông nghiệp công nghệ cao 4.0. Ngoài việc ứng dụng trong nông nghiệp công nghệ cao, LED quang hợp đuợc sử dụng nhiều trong bổ sung ánh sáng cho các cây cảnh trong nhà.

 

Showing all 5 results